top of page
defi.jpg

Defibrilatör Kullanımı

Monofazik Defibrilatör

  • Tanım ve Çalışma Prensibi: Monofazik defibrilatörler, kalp üzerine tek yönlü bir elektrik akımı gönderir. Bu, genellikle kalbin bir tarafından diğer tarafa doğru olan bir akım şeklidir.

  • Kullanım Alanları: Daha eski teknolojiye sahip olmalarına rağmen, bazı sağlık kuruluşlarında hala kullanılmaktadır. Özellikle uzun süredir kullanımda olan tıbbi cihazlarda görmek mümkündür.

  • Etkililik: Bazı araştırmalar monofazik defibrilatörlerin etkililiğinin bifazik olanlara göre daha düşük olduğunu göstermiştir.

 

Bifazik Defibrilatör

  • Tanım ve Çalışma Prensibi: Bifazik defibrilatörler, kalbe iki yönlü bir elektrik akımı gönderir. Bu, ilk olarak bir yönde akım gönderilmesini ve ardından akımın ters yönde gönderilmesini içerir.

  • Kullanım Alanları: Günümüzde acil durum tıbbında ve hastanelerde daha yaygın olarak kullanılırlar. Bunun nedeni, genellikle daha etkili ve kalp üzerinde daha az zararlı olmalarıdır.

  • Etkililik: Çeşitli çalışmalar, bifazik defibrilatörlerin kalp durması durumunda daha yüksek başarı oranlarına sahip olduğunu göstermiştir.

 

Genel Karşılaştırma ve Öneriler

  • Enerji Seviyeleri: Bifazik defibrilatörler genellikle daha düşük enerji seviyelerinde etkili olabilirken, monofazik defibrilatörler daha yüksek enerji gerektirebilir.

  • Güvenlik ve Etkililik: Bifazik defibrilatörlerin, monofaziklere göre hem hasta güvenliği hem de başarı oranları açısından üstün olduğu genel olarak kabul edilmektedir.

  • Tercih: Acil tıp uygulamalarında ve hastane ortamlarında, genellikle bifazik defibrilatörler tercih edilir.

Her iki tür defibrilatörün de kullanımı, eğitimli sağlık profesyonelleri tarafından yapılmalıdır. Her durumda, hastanın özel durumuna ve kullanılacak defibrilatörün özelliklerine uygun olarak hareket etmek önemlidir.

Yeni nesil monitörlü defibrilatörler de sPo2, tansiyon, ateş, ekg, kalp pili, Co2 dedektörü bulunmaktadır.

bottom of page