top of page
6416826cc7afb7d5bd665ae4_1440 Front Range CPR - Advanced Cardiovascular Life Support Train

ERİŞKİN İLERİ YAŞAM DESTEĞİ EĞİTİMİ 
 

KURSUN HEDEF KİTLESİ:

   Acil tıp uzmanları ve asistanları, pratisyen hekimler, Paramedikler, ATTler, Hemşireler, Anestezi Teknikerleri, Ameliyathane Teknikerleri, Sağlık Memurları

KURS TANIMI VE ÖĞRENİM HEDEFLERİ AMAÇLAR

   Katılımcıların hastane öncesi acil tıp uygulamalarını senaryolar ve simülasyon maketleri ile uygulamaları yapmalarını sağlamaktır.
Acil Tıp konusunda bir çok konu yüzyüze anlatılacak ve bir çok ekipman ile uygulamalar yapılacaktır.

 

NEDEN BU KURSU ALMALISINIZ ?

   Alanında uzun yıllardır çalışmış profesyonel eğitmenler ile büyük çaplı olaylarda acil olgu yönetimi ile eğitime başlanacaktır. İleri EKG bilgisi verilecektir. Akut koroner sendromlu hastaya yaklaşım, ileri kardiyak yaşam desteği uygulamaları ve bir çok hastalığa yaklaşım anlatılacaktır. Diyabetik Aciller, Hipoglisemi, Hiperglisemiye Yaklaşım, Hipertermi, Yanık Vakaya Yaklaşım, Elektrik Yanıklarına Yaklaşım, Zehirlenen Hastaya Yaklaşım ve Toksikoloji Algoritmaları,  Nörolojik Acillere Yaklaşım (SVO), Nöbet (Konvüzyon) Yönetimi,  Kadın Doğum Acilleri, Gebelikte İKYD, Kadın Doğum Algoritmaları, Anaflaksiye Yaklaşım, Otoenjektör Kullanımı ve Vaka Çalışmaları, Boğulma ve Hipotermiye Yaklaşım ve Vaka Çalışmaları, Krikotreotomi uygulaması ve bir çok vaka simülasyon çalışmasının yapıldığı bir eğitim olacaktır.

 

KURS PROGRAMI

1. GÜN

KONU BAŞLIKLARI

09:00-09:15 Açılış, kursun tanıtımı

09:15-10.00 Büyük Çaplı Olaylarda Acil Olgu Yönetimi

10:00-10:15 ARA

10:15-11:00 EKG (Sinüzal, Atriyal ve Ventriküler Aritmiler)

11:00-11:15 ARA

11:15-12:00 Göğüs Ağrısı ve Akut Koroner Sendrom ve Tedavileri - EKG (AV Bloklar, Dal Blokları, PVC-PAC ve Sendromlar)

12:00-13:00 ÖĞLE ARASI

13:00-13:45 Arrest Yönetimi ve Vaka Çalışmaları

13:45-14:00 ARA

14:00-14:45 Periarrest Ritimlerin Yönetimi

14:45-15:00 ARA

15:00-15:45 Periarrest Ritimlerin Uygulamaları ve Vaka Çalışmaları (Kardiyoversiyon - Transkutan Pacemaker Uygulaması)

15:45-16:00 ARA

16:00-17:00 Diyabetik Aciller - Hipoglisemi - Hiperglisemiye Yaklaşım - Hipertermi - Yanık Vakaya Yaklaşım - Elektrik Yanıklarına Yaklaşım

 

2. GÜN

KONU BAŞLIKLARI

09:00-10:00 Zehirlenen Hastaya Yaklaşım ve Toksikoloji Algoritmaları

10:00-10:15 ARA

10:15-11:00 Nörolojik Acillere Yaklaşım (SVO) - Nöbet (Konvüzyon) Yönetimi

11:00-11:15 ARA

11:15-12:00 Kadın Doğum Acilleri - Gebelikte İKYD - Kadın Doğum Algoritmaları

12:00-13:00 ÖĞLE ARASI

13:00-13:45 Anaflaksiye Yaklaşım - Otoenjektör Kullanımı ve Vaka Çalışmaları

13:45-14:00 ARA

14:00-14:45 Boğulma ve Hipotermiye Yaklaşım ve Vaka Çalışmaları

14:45-15:00 ARA

15:00-15:45 Krikotirotomi Uygulaması, Ventilatör Cihazı ve Enjektomat Cihazı Kullanımı

15:45-16:00 ARA

16:00-16:45 Simülasyon Uygulamaları ve Vaka Çalışmaları

16:45-17:00 Kurs Kapanışı ve Belge Takdimi

 

KATILIMCI SAYISI: 30 kişi

 

EĞİTİM ÜCRETİ

Üniversite Öğrencileri: 1.500,00 TL

Diğer Katılımcılar: 2.000,00 TL

bottom of page