top of page
Tıbbi profesyoneller için eğitim
AHA
İA
ATC

التدريبات

AOP

نقدم لك كل التدريب اللازم للتطوير المهني باستخدام خوارزميات حديثة.

Ambulans

I. EĞİTİM    TEMEL ACİL TIP EĞİTİMİ  (2 GÜN)

- Alanında uzun yıllardır çalışmış profesyonel eğitmenler ile olay yerinin değerlendirilmesinden başlanarak, bir çok hastalık anlatılacak.
- Erişkin hastaya temel yaşam desteği, Solunum Yetmezliğine Yaklaşım, Havayolu Tıkanıklığına Müdahale, Havayolunun Açılması ve Ventilasyonun Sağlanması, Temel ve İleri Havayolu Uygulamaları, Şoklu Hastaya Yaklaşım, Damar Yolunun Açılması anlatılacak.

- Ambulans Sedyeleri ve Ekipmanları, Sabitleme ve Taşıma Ekipmanları Gösterim ve Uygulamaları anlatılacak. Temel EKG bilgisine sahip olup arrest hastaya müdahale edebilecek, ekibinizi simülasyon uygulamları sayesinde yönetebileceksiniz.

- İleri kardiyak yaşam desteği uygulamalarını yapabileceğiniz profesyonel mankenler ile temel ve ileri havayollarını açıp periarrest müdahalelerini yapabileceksiniz.

- Travmalı hastaya genel yaklaşımı görüp profesyonel taktik turnike uygulamasını yapabileceksiniz.

- Gerçek doku üzerinde intraosseöz uygulama yapabileceksiniz.

- Tansiyon pnömotoraksa müdahale ederek iğne dekompresyonunu uygulayabileceksiniz.

EĞİTİM ÜCRETİ
Üniversite Öğrencileri: 1.500 TL

Diğer Katılımcılar: 2.000 TL

Erişkin İleri Yaşam Desteği

II. EĞİTİM ERİŞKİN İLERİ YAŞAM DESTEĞİ EĞİTİMİ 
(2 GÜN)

- Alanında uzun yıllardır çalışmış profesyonel eğitmenler ile büyük çaplı olaylarda acil olgu yönetimi ile eğitime başlanacaktır.

- İleri EKG bilgisi verilecektir. Akut koroner sendromlu hastaya yaklaşım, ileri kardiyak yaşam desteği uygulamaları ve bir çok hastalığa yaklaşım anlatılacaktır.

- Diyabetik Aciller, Hipoglisemi, Hiperglisemiye Yaklaşım, Hipertermi, Yanık Vakaya Yaklaşım, Elektrik Yanıklarına Yaklaşım, Zehirlenen Hastaya Yaklaşım ve Toksikoloji Algoritmaları,  Nörolojik Acillere Yaklaşım (SVO), Nöbet (Konvüzyon) Yönetimi,  Kadın Doğum Acilleri, Gebelikte İKYD, Kadın Doğum Algoritmaları, Anaflaksiye Yaklaşım, Otoenjektör Kullanımı ve Vaka Çalışmaları, Boğulma ve Hipotermiye Yaklaşım ve Vaka Çalışmaları, Krikotreotomi uygulaması ve bir çok vaka simülasyon çalışmasının yapıldığı bir eğitim olacaktır.

EĞİTİM ÜCRETİ
Üniversite Öğrencileri: 1.500 TL

Diğer Katılımcılar: 2.000 TL

Çocuklarda İleri Yaşm Desteği

III. EĞİTİM ÇOCUK İLERİ YAŞAM DESTEĞİ EĞİTİMİ (2 GÜN)

- Alanında uzun yıllardır çalışmış profesyonel eğitmenler, bebek ve çocuklarda acil olgu yönetimi ile eğitime başlanacaktır.

- Bebek ve çocuklarda solunum acilleri, şok yönetimi, arrest yönetimi ve ileri kardiyak yaşam desteği anlatılacaktır.

- Simülasyon mankenleri ile temel ve ileri havayolu uygulamaları yapılacaktır.

- Bebek ve Çocuklarda Arrest Ritimler, Bebek ve Çocuklarda Temel Yaşam Desteği, Arrest Yönetimi,  Bebek ve Çocuklarda Periarrest Yönetimi Kardioversiyon  ve Defibrilasyon Uygulaması, Bebek ve Çocuklarda Nöbet Yönetimi, Ateş Yönetimi, Bebek ve Çocuklarda Travma Yönetimi, Bebek ve Çocuklarda Diyabetik Aciller, 
Hipoglisemi,  Hiperglisemiye Yaklaşım, Hipertermi, Yanık Vakaya Yaklaşım,  Bebek ve Çocuklarda Zehirlenen Hastaya Yaklaşım ve Toksikoloji Algoritmaları, Anaflaksiye Yaklaşım anlatılacaktır.
- Bebek ve çocuklarda görelecek bir çok hastalığın müdahalesini ve güncel algoritmalar bu eğitimde anlatılacaktır.Bir çok vaka simülasyon çalışmasının yapıldığı bir eğitim olacaktır.

EĞİTİM ÜCRETİ
Üniversite Öğrencileri: 1.500 TL

Diğer Katılımcılar: 2.000 TL

Hastane Öncesi Travma Yaşm Desteği

IV. EĞİTİM HASTANE ÖNCESİ TRAVMA YAŞAM DESTEĞİ EĞİTİMİ  (2 GÜN)

- Alanında uzun yıllardır çalışmış profesyonel eğitmenler, travmalı hastaya yaklaşım, acil olgu yönetimi ve triyaj konuları ile eğitime başlanacaktır.
- Kafa Travması ve Spinal Travmalara Yaklaşım, Toraks, Abdominal ve Pelvik Travmalara Yaklaşım, Crush Sendromu, Ekstremite Travmaları ve Yanıklara Yaklaşım, Kask Çıkartma, KED Yeleği Uygulamaları, Servical Coller, Sırt Tahtası Uygulamaları, Aspiratör Cihazı, Ana Sedye, Sandalye Sedye Uygulamaları, Faraş Sedye, Vakum Sedye, Atel Uygulamaları,  Kanama Kontrolü, Traksiyon Ateli, Pelvik Kemer Uygulama, Acil Durumlarda Ekipmansız Hasta Taşıma Teknikleri işlenecektir.

- Ambulans ekipmanları ile bir çok vaka simülasyon çalışmasının yapıldığı bir eğitim olacaktır.

EĞİTİM ÜCRETİ
Üniversite Öğrencileri: 1.500 TL

Diğer Katılımcılar: 2.000 TL

EKG

V. EĞİTİM TEMEL ve İLERİ EKG EĞİTİMİ KARDİVASKÜLER FİZYOLOJİ EĞİTİMİ
(1 GÜN)

V. EĞİTİM    TEMEL ve İLERİ EKG EĞİTİMİ KARDİVASKÜLER FİZYOLOJİ EĞİTİMİ  (1 GÜN)

- Ulusal ve Uluslararası kitap ve yayınların bir arada çalışıldığı sıfırdan ileri seviye EKG öğrenip, yorumlamanızı sağlayan bir eğitim.

- 8 saatte sıfırdan ileri seviye gerçek hasta EKGleri gösterilmektedir.

- Onlarca EKG trasesini yorumlayacağınız interaktif bir eğitim.
-Eğitim sonunda; başarılı olanlara başarı sertifikası, katılım sağlayan kursiyerlerimize katılım sertifikası verilmektedir.
- Eğitim içerisinde;

    Kalp ve dolaşım fizyolojisi,
    Kalbin ileti sistemi,
    Sinüzal Aritmiler
    Atriyal Aritmiler
    Ventriküler Aritmiler
    Ölümcül Aritmiler

    Akut Koroner Sendromlar, Akut Myokard İnfarktüsü
    PVC - PAC - AV Bloklar - Dal Blokları
    Pace-maker ritimleri ve vaka çalışmaları yapılacaktır.

 

EĞİTİM ÜCRETİ
Üniversite Öğrencileri: 500 TL

Diğer Katılımcılar: 750 TL

AHA
ATC

AMERİKAN KALP VAKFI (AHA) 'NIN
88 ÜLKEDE GEÇERLİ SERTİFİKALI EĞİTİMLERİ ARTIK
PARAMEDİK AKADEMİSİ'DE

American Heart Association (Amerika Kalp Vakfı), Amerika Birleşik Devleti kökenli olmasına rağmen tüm dünya tarafından kabul görmüş bir vakıftır. Yaptığı ve desteklediği bilimsel çalışmalar tüm dünyaya, sağlık konusunda ışık tutmakta olup, özellikle ilk yardım, otomatik eksternal defibrilatör kullanımı ve özellikle ileri kardiyak yaşam desteğinde geliştirdiği eğitim programları ile dünyada en çok kabul gören ve yeni kuralları koyan kuruluştur. Her yıl toplamda 9 milyondan fazla kişi dünya çapında AHA sertifikalı eğitim almaktadır.

BLS

VI. EĞİTİM
AMERİKAN KALP VAKFI (AHA) 

BASIC LIFE SUPPORT (BLS) 
HEALTHCARE PROVİDER (HCP)
SAĞLIK PROFESYONELLERİ İÇİN
​TEMEL YAŞAM DESTEĞİ KURSU (1 GÜN)

5 saatlik bu programda işlenecek konular:
• Yetişkin ve pediyatrik KPR
• İki müdahaleci için senaryolar ve balon-valf maske kullanımı
• Bilinçli ve biliçsiz hastada yabancı cisim çıkarma manevraları
• Otomatik eksternal defibrilatör kullanımı (pediyatrik kullanım dahil)
• Özel müdahale durumları
• Erişkin, Çocuk ve Bebekte hava yolu tıkanıklıkları

ACLS

VII. EĞİTİM AMERİKAN KALP VAKFI (AHA) 

ADVANCED LIFE SUPPORT - ACLS 

İLERİ YAŞAM DESTEĞİ KURSU (2 GÜN)

15 saatlik bu programda işlenecek konular:
• ACLS algoritmaları
• Post kardiyak arrest bakım
• Havayolu yönetimi
• Aritmi tanıma
• Yüksek kaliteli KPR
• Intravenöz / Intraoseöz girişim
• İlaç kullanımı
• Defibrilasyon / Kardiyoversiyon /
Transkutan pacing
• Etkin resüsitasyon ekibi dinamikleri
• Akut koroner sendromlar
• Megacode senaryoları

• Ölümün Hasta Yakınına Bildirimesi
• Hayati tehlike içeren diğer klinik olguların
(ör. stroke) erken farkedilmesi ve ilk müdahalesi

FIRST AID CPR AED

VIII. EĞİTİM AMERİKAN KALP VAKFI (AHA) 
FIRST AID  -  İlkyardım Kursu
(VIII ve IX EĞİTİM - 1 GÜN)

Eğitim 4 saat sürmekte olup, eğitim sonrasında tarafımızdan AHA standartlarına uygun olarak yapılacak sınavda başarılı olanlara 2 yıl geçerli sertifika verilir.
• 2010 AHA guideline’larına göre bilimsel yeni değişiklikler.
• Erişkin, çocuk ve bebeklerde Temel Yaşam Desteği (TYD) uygulamaları
• TYD yaparken solunum maskesi kullanma
• Erişkin, çocuk ve bebekte havayolu tıkanıklıkları
• İlk yardımın temelleri
• Medikal aciller
    o Solunum problemleri (astım)
    o Allerjik reaksiyonlar (EpiPen kullanımı)
    o Kalp krizi
    o Bilinç kayıpları
    o Diyabet hastalığı ve düşük kan şekeri
    o İnme
    o Epilepsi (Sara krizi)
    o Şok
• Yaralanmalar
    o Kanamalar (iç ve dış)
    o Yara bakımı
    o Baş, boyun ve omurilik yaralanmaları
    o Kırık, çıkık ve burkulma
    o Yanıklar ve elektrik yaralanmaları
• Çevresel aciller
    o Hayvan ısırmaları ve sokmaları
    o Sıcak çarpması
    o Donmalar
    o Zehirlenmeler

IX. EĞİTİM AMERİKAN KALP VAKFI (AHA) 

CPR - AED
Temel Yaşam Desteği ve Otomatik Eksternal Defibrilatör Kursu

Eğitim 4 saat sürmekte olup,
eğitim sonrasında tarafımızdan AHA standartlarına uygun olarak yapılacak sınavda başarılı olanlara 2 yıl geçerli sertifika verilir.

• Erişkin, çocuk ve bebekte kalp masajı ve suni solunum uygulanması
• Otomatik Eksternal Defibrilatör uygulaması

NAEMT / PHTLS
(Prehospital Trauma Life Support) Hastane Öncesi Travma Yaşam Desteği Eğitimi

IX. EĞİTİM NAEMT / PHTLS
(Prehospital Trauma Life Support)
Hastane Öncesi Travma Yaşam Desteği Eğitimi

• Olay Yeri Güvenliği ve Birinci Değerlendirme 

• Havayolu Yönetimi 

• Travma Hastasında 1. Değerlendirme (Pratik Uygulama) 

• Basit Havayolu Teknikleri (Pratik Uygulama) 

• Solunum, Havalandırma ve Oksijenasyon 

• Dolaşım 

• Turnike ve Göğüs İğne Dekompresyonu (Pratik Uygulama) 

• Yara Paketleme (Pratik Uygulama) 

• 2. Değerlendirme 

• Hasta Simülasyonları
      - Havayolu – Solunum - Dolaşım

      - Havayolu

      - Solunum

      - Dolaşım 

• Travmatik Beyin Yaralanmaları 

• Spinal Travmalar 

• Pelvik Turnike Uygulaması (Pratik Uygulama) 

• Araçtan Hızlı Çıkartma (Pratik Uygulama) 

• Inraoseöz Uygulama (Opsiyonel Pratik Uygulama) 

• Özel Durumlar 

• Hasta Simülasyonları 

      - Disability

      - Multisistem

      - Özel Durumlar 

bottom of page