top of page

Algoritmalar

UYARILAR 

Acil tıp ve hastane öncesi acil tıp sürekli olarak gelişen ve değişen bir bilim dalıdır.Hastalıkların veya yaralanmaların tümünün kesin tedavisi kanıta dayalı yapılan çalışmalar ile değişmektedir. Kanıta dayalı yapılan yeni araştırmalar ile acil olgular için kullanılan ilaçlar ve tedaviler güncellenmektedir. Bu paylaşımlar hazırlandığı an itibari ile kabul görmüş kılavuzlara göre hazırlanmıştır. Bu çalışmayı yapan ekip bu bilgilerin kullanılması sırasında ve sonrasında doğan sonuçlardan, ihmal ve hatalardan asla sorumlu değildir. Uygulayıcılar görev tanımlarında yer alan görev ve talimatları yaparak akış şemalarını uygulamalıdır. Uygulayıcılar düzenli olarak tıp bilimindeki gelişmeleri, uluslararası kabul gören kılavuzları ve yasal mevzuatları takip etmelidir.

bottom of page